Koncernledning

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_0304_01 kopia.jpg

Johan Dennelind

Född 1969. Verkställande direktör och koncernchef. Mellan 2010 och 2013 var Johan Dennelind International CEO South Africa på Vodacom. Tidigare innehade han ett antal ledande befattningar på Telenor i Sverige och Malaysia, bl a som VD för DiGi Telecommunications Malaysia mellan 2008 och 2010. Dessförinnan innehade han ett flertal ledande befattningar på Telia. Johan Dennelind är styrelseledamot i GSMA och World Childhood Foundation. Johan Dennelind är civilekonom.

Antal aktier i TeliaSonera: 126 000

 

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_5813_01 kopia.jpg

Sören Abildgaard

Född 1968. Tillförordnad chef för Commercial respektive Technology & Transformation sedan oktober 2015. Dessförinnan var han VD för Telia Danmark och han har även innehaft ett antal befattningar hos mobiloperatörerna Mobilix, Orange och Call me i Danmark. Sören Abildgaard har även arbetat med marknadsföring i Danmark och Storbritannien. Han är styrelseordförande i DLG Tele och styrelsemedlem i IT-Branchen (ITB). Sören Abildgaard innehar en magisterexamen i Internationell marknadsföring.

Antal aktier i TeliaSonera: 2 672

 

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_5842_02 kopia.jpg

Robert Andersson

Född 1960. Executive Vice President och chef över region Europa. Innan han började på TeliaSonera arbetade han inom Nokia på ett flertal positioner inom internationell verksamhet och support inklusive Executive Vice President of Customer and Market Operations, Executive Vice President, Devices Finance, Strategy and Sourcing samt Senior Vice President Corporate Alliances and Business Development. Han är styrelseledamot i Enea AB. Robert Andersson är civilekonom och innehar en MBA.

Antal aktier i TeliaSonera: 10 000

 

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_0034_01 kopia.jpg

Hélène Barnekow

Född 1964. Senior Vice President och chef över region Sverige. Hélène Barnekow har mångårig erfarenhet från mobil- och it-verksamheter och kommer närmast från EMC Corporation där hon varit chef för Worldwide Field & Partner Marketing. Dessförinnan innehade hon olika ledande befattningar på Sony Ericsson Mobile Communications mellan 2001 och 2009. Hon har även arbetat på Ericsson. Hélène Barnekow är civilekonom.

Antal aktier i TeliaSonera: 12 000

 

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_5709_01 kopia.jpg

Jonas Bengtsson

Född 1970. Senior Vice President och chefsjurist och chef för koncernstab juridik. Innan Jonas Bengtsson började på TeliaSonera var han chefsjurist på Tele2 mellan 2007 och 2013. Jonas Bengtsson har nästan 20 års erfarenhet som affärsjurist varav cirka 15 år som chefsjurist i telekombranschen och har arbetat bland annat på Telenor Sverige, Utfors och Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Jonas Bengtsson är jur. kand.

Antal aktier i TeliaSonera: 20 500

 

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_5796_01 kopia.jpg

Peter Borsos

Född 1969. Senior Vice President, kommunikationsdirektör och chef för koncernstab kommunikation. Han var tidigare Executive Vice President och kommunikationsdirektör på Swedbank. Dessförinnan innehade han ett antal ledande befattningar inom Swedbank och Ålandsbanken. Han började sin yrkesbana på Nordiska Fondkommission AB. Peter Borsos är civilekonom.

Antal aktier i TeliaSonera: 30 000

 

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_0079_01 kopia.jpg

Christian Luiga

Född 1968. Senior Vice President samt ekonomi- och finansdirektör sedan april 2014. Innan dess var han chef för Corporate Control sedan mars 2009. Christian Luiga kommer närmast från Teleca AB där han var Finans- och ekonomidirektör sedan 2004 och mellan 2002 och 2004 var han Finans- och ekonomidirektör på Framfab AB. Han har sin bakgrund som controller från flera olika bolag. Christian Luiga är styrelseledamot i PAO MegaFon och Fintur Holdings B.V. Christian Luiga är civilekonom.

Antal aktier i TeliaSonera: 39 159

 

 

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_5652_03 kopia.jpg

Cecilia Lundin

Född 1970. Senior Vice President, personaldirektör och chef för koncernstab personal. Tidigare var Cecilia Lundin personalchef på Investment AB Kinnevik. Dessförinnan har hon innehaft chefsbefattningar inom human resources Novartis i Norden, Tele2 respektive Billerud. Cecilia Lundin är civilekonom.

Antal aktier i TeliaSonera: 1 000

 

/Web2015/Content/Images/Imported/EN/_Y3Q_5749_01 kopia.jpg

Henriette Wendt

Född 1969. Senior Vice President och Head of Group Corporate Development.

Tidigare var Henriette Wendt Head of Corporate Strategy and Participation Management på Swisscom. Dessförinnan har hon innehaft ett antal ledande befattningar inom Motorola och andra teknikbolag. Hon inledde sin karriär som strategikonsult på Monitor Company. Henriette Wendt är civilekonom.

Antal aktier i TeliaSonera: 0

 

Information om medlemmarna i koncernledningen finns även på www.teliasonera.com/sv/om-oss/bolagsstyrning.

Aktier i TeliaSonera inkluderar i förekommande fall aktieinnehav av make/maka och/eller närstående personer. Aktieinnehav per datum för fastställande av denna års- och hållbarhetsredovisning. Informationen uppdateras kontinuerligt på www.teliasonera.com/Insiders.

Ersättningar och övriga förmåner under 2015 samt kapitalvärde av pensionsåtaganden

kSEK

Grundlön

Övrig 
ersättning

Övriga 
förmåner

Pensions-
kostnader

Summa
ersättningar
och förmåner

Kapitalvärde 
av
pensionsåtagande

Johan Dennelind, koncernchef

14 490

147

74

5 685

20 396

Övriga ledamöter i koncernledningen 
(8 personer)

36 032

1 589

1 174

11 045

49 840

1 167

Se även not K31 i koncernredovisningen samt förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Ersättning till ledande befattningshavare”.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.