Innovation, forskning och utveckling

TeliaSoneras aktiviteter inom innovation, forskning och utveckling (FoU) bedrivs för att säkerställa TeliaSoneras ledande position inom telekombranschen liksom att säkerställa konkurrenskraftig verksamhet på kort och lång sikt.

Efter mer än fem framgångsrika år beslutade TeliaSonera och Spotify att stärka sitt innovationspartnerskap. TeliaSonera och Spotify förenade krafter för att ta innovation till nästa nivå och båda bolagen satsar också resurser och personal och andra tillgångar för att driva gemensam innovation inom områden som mediadistribution, kundinsikt, dataanalys och annonsering. Samarbetet syftar till att kunna erbjuda kunderna den bästa möjliga upplevelsen av att använda TeliaSoneras tjänster i deras uppkopplade livsstil, när som helst och var som helst.

TeliaSonera har också ingått samarbete med Soundtrack Your Brand, leverantören av musikabonnemang för strömmade tjänster till företagssektorn under Spotifys varumärke. I januari 2015 introducerade TeliaSonera Spotify Business™ till små företagskunder i Sverige.

Som den första operatören i världen lanserade TeliaSonera en molnbaserad lösning som möjliggör avancerade lösningar för bilar idag och imorgon. Tillsammans med partners i bil- och försäkringsbranschen kommer en kombination av kontrollfunktionaliteter, högkvalitativ uppkoppling och mervärdestjänster att bli tillgängliga i Norden och Baltikum med start i Sverige under 2016. Gränssnittet mot slutkund och tekniska plattformar levereras av Springworks, en pionjär inom smarta användargränssnitt till applikationer för uppkopplade saker. Under 2015 investerade TeliaSonera i Springworks för att driva på utvecklingen av innovationstjänster.

Hälsovård var ett annat framgångsrikt område för TeliaSonera under 2015. I Sverige utökades organisationen för Telia Healthcare, vidgades visionen och verksamhetsplanen samt påskyndades produktutvecklingen. Bland fem pågående satsningar påbörjade CareView och HomeCare pilotstudier under 2015. I Finland etablerades organisationen Sonera Healthcare, Sonera Care-lösningar testades och ytterligare några pilotstudier ska snart påbörjas.

Innovationssatsningar och fokus stärktes ytterligare genom att slå samman resurser inom den nyligen etablerade organisationsenheten Purple+. Som en del av Global Business har Purple+ uppdraget att identifiera, utveckla och testa framtida tjänsteerbjudanden inom hela koncernen. Aktiviteter omfattar att utveckla idéer för nya intäktsströmmar, ta fram nya affärsmodeller, lösningar och förstklassig kundupplevelse. Teamet i Purple+ arbetar tätt med företag som vi har partnerskap med såsom Spotify och med potentiella kunder för att snabbt förnya genom en cykel av gör-mät-lär. Enheten Purple+ arbetar i Epicenter, Stockholms första ”innovationshus” mitt i city och i hjärtat av Sveriges digitala region.

Den 31 december 2015 hade TeliaSonera 320 ”patentfamiljer” och 1 950 patent och patentansökningar, varav ingen enskild var av avgörande betydelseför verksamheten. Under 2015 övergav TeliaSonera avsiktligt 60 patentfamiljer som avser föråldrade lösningar eller på annat sätt minskat värdet av patentfamiljen.

I kvarvarande verksamhet uppgick TeliaSoneras FoU-kostnader under 2015 till 147 MSEK (228).

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.