Viktiga händelser efter årets slut 2015

  • Den 12 januari 2016 tillkännagav TeliaSonera att Anders Olsson hade utnämnts till Chief Operating Officer och chef för Global Services and Operations i TeliaSonera, där han kommer att ingå i koncernledningen.

  • Den 13 januari 2016 tillkännagav TeliaSonera att valberedningen offentliggjort sina förslag till TeliaSoneras årsstämma den 12 april 2016 vad gäller val av styrelseledamöter och styrelseordförande. Valberedningen föreslog omval av samtliga styrelseledamöter, förutom Mats Jansson, Per-Arne Sandström samt Kersti Strandqvist som hade undanbett sig omval. Därutöver föreslogs nyval av Susanna Campbell, Anna Settman och Olaf Swantee. Valberedningen föreslog omval av Marie Ehrling som styrelseordförande och Olli-Pekka Kallasvuo som styrelsens vice ordförande.

  • Den 22 januari 2016 tillkännagav TeliaSonera att TeliaSonera och Ericsson hade inlett ett strategiskt partnerskap för att ge kunder i Stockholm och Tallinn möjlighet att uppleva 5G-tjänster redan under 2018. Samarbetet bygger på båda företagens styrkor inom innovation och teknik samt förståelsen för hur ICT, digitalisering och uppkoppling påverkar kunder, affärerna och samhället. De två företagen kommer att utveckla användarfall och tjänstescenarier inkluderande tjänster inom såväl kommunikation som sakernas internet (internet of things) i syfte att utreda nya affärsmöjligheter. Samarbetet kommer att ge 5G-tjänster till kunderna genom TeliaSoneras nät och Ericssons teknik.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.