Branschtillägg för telekommunikation

Hälsa och säkerhet

IO4-6

Efterlevnad av ICNIRP:s riktlinjer rörande RF-exponering och SAR för mobilbasstationer och mobilenheter

Se www.teliasonera.com/en/sustainability/other-issues/electromagnetic-fields/.

 

Tillgång till telekommunikation

PA1-2

Policyer och affärsmetoder för att underlätta tillgång till och användning av telekommunikationstjänster

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”All In för en inkluderande värld”.

 

PA6

Program för att tillhandahålla telekommunikation vid nödsituationer eller katastrofhjälp

TeliaSonera står redo att hjälpa till med räddningsarbete och katastrofhjälp vid större nödsituationer och katastrofer. Upprätthållandet av telekommunikationstjänster är oerhört viktigt för att underlätta räddningsarbetet och för att hjälpa drabbade människor.

2015 drabbades Nepal av allvarliga jordbävningar. Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Sponsring och donationer” för information om vår insats.

 

Tillgång till innehåll

PA7

Policyer och affärsmetoder rörande frågor om mänskliga rättigheter som rör tillgång och användning av telekommunikation

Se Hållbarhetsarbete, avsnitten ”Yttrandefrihet och integritet” samt ”Konsekvensbedömning av mänskliga rättigheter – Fokus på region Eurasien”.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.