FN:s Global Compact-principer

TeliaSonera undertecknade FN:s Global Compact-principer 2013. I denna Års- och hållbarhetsredovisning framkommer hur vi arbetar med dessa (Communication On Progress).

 

TeliaSoneras implementering av FN:s Global Compact-principer framgår av tabellen nedan. Vårt fortsatta stöd för Global Compact uttrycks i Koncernchefens kommentarer. Fyra dotterbolag – Omnitel och TEO i Litauen, Moldcell i Moldavien och Kcell i Kazakstan – har själva undertecknat Global Compact. Denna Års- och hållbarhetsredovisning omfattar även dessa dotterbolags arbete under året (Communication On Progress).

Princip

Mänskliga rättigheter

Handlingar som vidtagits och utfall

1

Stödja och respektera skydd för
internationella mänskliga rättigheter

Se Hållbarhetsarbete, avsnitten ”Hållbarhet i TeliaSonera” och ”Yttrandefrihet och integritet

2

Försäkra oss om att vi inte är delaktiga i
brott mot mänskliga rättigheter

Se Hållbarhetsarbete, avsnitten ”Hållbarhet i TeliaSonera” och ”Konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter – Fokus på region Eurasien

 

Arbetsvillkor

 

3

Upprätthålla föreningsfrihet och erkännande av
rätten till kollektiva förhandlingar

Se Hållbarhetsarbete, avsnitten ”Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet” och ”Ansvarsfulla affärer inom inköp” samt ”GRI-index, ”G4-11” och ”G4-HR4-6

4

Avskaffande av alla former av tvångsarbete

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Ansvarsfulla affärer inom inköp” och GRI-index, ”G4-HR4-6

5

Avskaffande av barnarbete

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Ansvarsfulla affärer inom inköp” och GRI-index, ”G4-HR4-6

6

Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

 

Miljö

 

7

Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Miljöansvar” och GRI-index, ”G4-14

8

Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Miljöansvar

9

Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Miljöansvar

 

Korruption

 

10

Motarbeta alla former av korruption, inklusive
utpressning och bestickning

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Anti-korruption

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.