Kontaktinformation

Postadress:
TeliaSonera AB
106 63 Stockholm

Besöksadress:
Stureplan 8, Stockholm

Telefon: 08-504 550 00

www.teliasonera.com

 

Produktion: TeliaSonera AB Investor Relations i samarbete med Narva

Foto av styrelse och koncernledning: Jeanette Hägglund

TeliaSonera erbjuder kommunikationstjänster som hjälper miljontals människor att vara uppkopplade och kommunicera, att göra affärer och bli underhållna. Genom att göra det uppfyller vi vårt syfte - att länka världen närmare på kundens villkor - to bring the world closer - on the customer ́s terms. 

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.