Hur vi skapar värde

Resurser vi behöver för verksamheten

Finansiellt kapital

Skulder och eget kapital

plus.tif

Tillverkat kapital

Fysisk infrastruktur för nätverk, kontor, butiksytor och ICT-tillbehör

mast.tif

Intellektuellt kapital

Telekomlicenser, frekvenstillstånd och andra immateriella rättigheter

huvud.tif

Humankapital

Människor från hela världen med den rätta kunskapen

person.tif

Socialt och relationskapital

Förtroende för vårt varumärke från våra viktiga intressenter

Strategiska partnerskap t ex Spotify

flera.tif

Naturkapital

Naturresurser för nätutrustning och kundtillbehör

Energi från förnybara och icke förnybara källor

löv.tif

Vår verksamhet

Syfte

Bringing the world closer – on the customer’s terms

Strategi och resursfördelning

Stärka kärnverksamheten i Norden och Baltikum och utforska möjligheter i närliggande områden till kärnverksamheten.

För att uppnå det kommer vi att:

  • skapa värde genom högkvalitativ nätanslutning. Vi kommer att säkerställa övergången från röst till data genom framtidssäkrad nätverksaccess till kunderna
  • öka kundlojaliteten med hjälp av sammanslagning av fasta och mobila tjänster genom att skapa okomplicerade tjänster oavsett teknologi, innehåll och kanaler
  • säkerställa konkurrenskraftiga verksamheter genom att förenkla verksamheterna och förändra gamla strukturer för att skapa snabbhet och kostnadseffektivitet

För att utforska möjligheter i närliggande områden kommer vi att:

  • investera i möjligheter i närliggande områden till kärnverksamheten såsom uppkopplade lösningar till sjukvården, finansiella tjänster och media

Affärsverksamhet

TeliaSonera erbjuder kommunikationslösningar som hjälper miljontals människor att vara uppkopplade och kommmunicera, att göra affärer såväl som att roa sig. Genom att göra det uppfyller vi vårt syfte: Bringing the world closer – on the customer’s terms.

Vad vi skapar

plus.tif

Finansiellt kapital

 Totalt resultat per aktie 1,97 SEK

Betalda skatter totalt 3 166 MSEK

mast.tif

Tillverkat kapital

Produkter, tjänster och abonnemang till konsumenter och företag globalt

huvud.tif

Intellektuellt kapital

Affärsprocesser, produktportfölj och patent

person.tif

Humankapital

21 342 medarbetare

flera.tif

Socialt och relationskapital

515 437 aktieägare

löv.tif

Naturkapital

329 500 ton växthusgasutsläpp

125 000 insamlade mobilenheter

Skapat socialt värde

För ekonomin

Möjliggör ökad affärsinnovation och produktiviteten vilket driver BNP-tillväxt

Direkt och indirekt skapande av arbetstillfällen

För samhället

Möjliggör smartare boende, resande, hälsovård och utbildning såväl som katastrofhjälp

Direkta skattebetalningar som stöder social välfärd

För miljön

Möjliggör minskade växthusgasutsläpp

Ökad resurseffektivitet

Möjliggör en delningskonomi

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.