TeliaSonera i korthet

I korthet

TeliaSonera erbjuder kommunikationstjänster som hjälper miljontals människor att vara uppkopplade och kommunicera, att göra affärer och bli underhållna. Genom att göra det uppfyller vi vårt syfte - att länka världen närmare på kundens villkor - to bring the world closer - on the customer’s terms.

Vår verksamhet

TeliaSoneras verksamhet spänner över hela jorden. Vi sammanför företag, individer, familjer och samhällen via fasta och mobila kommunikationstjänster. Våra tjänster har en positiv påverkan på social, ekonomisk och miljömässig utveckling och banar väg för ett samhälle där alla kan ta del av digitaliseringen.

Människor kan ha kontakt även om det geografiska avståndet är stort. På många av våra marknader är vi bland de största arbetsgivarna och skattebetalare. Vi arbetar i ett ekosystem av mindre nystartade företag och större tjänsteleverantörer. Tillsammans lägger vi grunden för kreativitet, tillväxt och förändring.

 

VID ÅRSSKIFTET 2015

515 437

Aktieägare

182,7

 
Miljarder SEK i börsvärde

21 342

 
Anställda

20,0

Miljoner mobilabonnemang

2,8

Miljoner fasttelefoni-abonnemang

2,6

Miljoner bredbandsabonnemang

1,6

Miljoner tv-abonnemang

Årsskiftesvärden för antal anställda och abonnemang avser kvarvarande verksamhet, dvs koncernen exklusive det tidigare segmentet region Eurasien.

SYFTE

BRINGING THE WORLD CLOSER - ON THE CUSTOMER’S TERMS

 


VÄRDERINGAR

DARE

CARE

SIMPLIFY

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.