Vår marknadsposition

 

Dotterbolag

   

Land

Varumärke

Ägarandel1
%

Konsoliderad andel2
%

Sverige

Telia, Halebop

100

100

Finland

Sonera, TeleFinland

100

100

Norge

Telia, Chess, MyCall, OneCall

100

100

Danmark

Telia, Call me, DLG Tele

100

100

Litauen

Omnitel, Ezys, Teo

100 / 88,2

100 / 88,2

Lettland

Lmt Okarte, Amigo

60,34

60,34

Estland

Telia, Diil

100

100

Spanien

Yoigo

76,6

100

Kazakstan

Kcell, Activ

61,9

61,9

Azerbajdzjan

Azercell

38,1

69,5

Uzbekistan

Ucell

94,0

100

Tadzjikistan

Tcell

60,0

60,0

Georgien

Geocell

74,3

74,3

Moldavien

Moldcell

74,3

74,3

Nepal

Ncell

60,4

80,4

       

Intressebolag

Land

Varumärke

Ägarandel1
%

Konsoliderad andel2
%

Lettland

Lattelecom

49,0

49,0

Ryssland

MegaFon

25,2

26,2

Turkiet

Turkcell

38,0

38,0

1 Ägarandel definieras som direkt och indirekt ägande dvs effektivt ägande.

2 I konsoliderad andel är åtaganden om att förvärva aktier från ägare till innehav utan bestämmande inflytande medräknade.

3 TeliaSoneras marknadsandelsprognoser är baserade på antal abonnemang.

4 TeliaSonera direktäger 49 procent av LMT och kontrollerar bolaget genom aktieägaravtal. Därtill äger TeliaSonera indirekt 11,3 procent i bolaget.

Dotterbolag

Land

Mobil

Fast telefoni

Bredband

TV

Marknads-
andel3

%

Marknads-
position

#

Marknads-
andel3

%

Marknads-
position
#

Marknads-
andel3

%

Marknads-
position
#

Marknads-
andel3

%

Marknads-
position
#

Sverige

37

1

57

1

39

1

16

3

Finland

33

2

24

2

31

2

22

2

Norge

40

2

Danmark

21

3

8

3

5

5

<1

>5

Litauen

32

2

91

1

46

1

28

1

Lettland

42

1

Estland

42

1

82

1

58

1

34

2

Spanien

7

4

Kazakstan

43

1

Azerbajdzjan

48

1

Uzbekistan

41

2

Tadzjikistan

37

1

Georgien

35

2

Moldavien

29

2

Nepal

57

1

                 

Intressebolag

 

Mobil

Fast telefoni

Bredband

TV

Land

Marknads-
andel3

%

Marknads-
position

#

Marknads-
andel3

%

Marknads-
position

#

Marknads-
andel3

%

Marknads-
position

#

Marknads-
andel3

%

Marknads-
position

#

Lettland

94

1

55

1

35

1

Ryssland

35

2

Turkiet

47

1

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.