Vår strategi

TeliaSoneras syfte Bringing the world closer — on the customer’s terms innebär fokus på våra kunder och på samhällsutvecklingen. Det leder oss i vår omvandling mot Nästa generations telekombolag där applikationer och kundlösningar kommer att spela en viktig kompletterande roll till traditionella nättjänster. Ett allt större ekosystem möjliggör för oss att kunna erbjuda lösningar som möter kundernas behov och att utnyttja den kraftfulla och omvälvande effekten som ICT och telekommunikation har på social, miljömässig samt ekonomisk utveckling.

TeliaSonera ska bli nästa generations telekomoperatör

/Web2015/Content/Images/Imported/SV/Bild1.jpg

Våra kunder använder inte våra tjänster som de gjorde förr. Produkter som tidigare varit ryggraden i vår verksamhet är inte lika efterfrågade längre och de är långt ifrån så lönsamma som de en gång var. Samtidigt är det en explosionsartad efterfrågan på data genom fiber och mobiltelefoner, och den utvecklingen kommer att vara gynnsam för oss. Applikationer och integrerade tjänster utgör en större andel av vårt värdeskapande för företag, konsumenter och samhälle.

Stärka kärnverksamheten

Utforska möjligheter i närliggande områden till kärnverksamheten

Prioriteringar

Vi kommer att fortsätta utveckla vår kärnverksamhet för att vara det naturliga valet för den som vill ha en välfungerande och pålitlig uppkoppling på jobbet, i hemmet och på språng. För att kunna erbjuda de överlägset bästa tjänsterna måste vi fortsätta att investera i våra nätverk.

  • I Sverige till exempel leder vi utbyggnaden av fiber och i Baltikum är vi är ledande inom 4G.

Våra kunder använder ofta våra olika tjänster tillsammans eller som komplement till varandra. När de ber om vår hjälp ska vi kunna ge fullständig service som tar hänsyn till kundens speciella förutsättningar.

  • Sammanslagningen mellan TEO och Omnitel i Litauen, för att säkerställa konvergerade fasta och mobila tjänster, är ett exempel på att leverera i enlighet med vår strategi.

Vi ska bli bättre på att se till kundens behov och kunna erbjuda helhetslösningar som kombinerar det bästa inom både telekom och it. Smidigheten ska göra att man väljer oss, stannar kvar som kund och rekommenderar oss till fler.

  • Under året tog vi ett steg i denna konvergens mellan nätverk och it-applikationer genom lanseringen av en marknadsplats för applikationer för små och medelstora företag i flera länder.

För att förbli konkurrenskraftiga har vi lanserat ett förändringsprojekt i Sverige och Finland med syfte att förenkla verksamheterna och gå från gammalt arv till att skapa snabbhet och kostnadseffektivitet.

I takt med att kundernas behov blir mer sofistikerade och behovet av att spela en större roll i samhället drivs vi till utveckling genom att bryta ny mark och utveckla nya tjänster strax utanför dagens kärnverksamhet. Strömmad tv och musik, finansiella tjänster, uppkopplade lösningar till sjukvården och maskiner som talar med varandra, är exempel på områden där TeliaSonera kan komplettera verksamheten och växa. Delägarskap och partnersamarbetet med Spotify under året illustrerar den typen av utveckling. Vårdsatsningen är ett typexempel på vår innovationsskapande verksamhet och att bidra till ett friskare och säkrare samhälle.

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.